XE CỨU HỎA

XE CHUYÊN DỤNG

thông tin liên hệ
Trần Lưu
- 0982034992

XE CỨU HỎA

Xe cứu hỏa HINO FG
Xe cứu hỏa HINO FG
Xe cứu hỏa Dongfeng 7 khối
Xe cứu hỏa Dongfeng 7 khối
Xe cứu hỏa HINO FC 5 khối
Xe cứu hỏa HINO FC 5 khối

XE HÚT CHẤT THẢI

Xe hút chất thải Faw nhập khẩu nguyên chiếc, dung tích bồn 5 khối
Xe hút chất thải Faw nhập khẩu nguyên chiếc, dung...

XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

XE PHUN NƯỚC 9 KHỐI HINO FG
XE PHUN NƯỚC 9 KHỐI HINO FG

XE CUỐN ÉP RÁC

XE CUỐN ÉP RẤC HINO FM 22 KHỐI
XE CUỐN ÉP RẤC HINO FM 22 KHỐI
XE CUỐN ÉP RÁC 9M3 HINO
XE CUỐN ÉP RÁC 9M3 HINO

PHỤ TÙNG XE CHUYÊN DÙNG

bép phun phía trước của xe phun nước
bép phun phía trước của xe phun nước
Bơm hút chân không vòng dầu xe hút chất thải
Bơm hút chân không vòng dầu xe hút chất thải

XE HÚT BỤI QUÉT ĐƯỜNG

xe quet hut 5 khôi isuzu
xe quet hut 5 khôi isuzu