XE CỨU HỎA

XE CHUYÊN DỤNG

thông tin liên hệ
Trần Lưu
- 0982034992

XE CỨU HỎA

Xe cứu hỏa HINO FG
Xe cứu hỏa HINO FG
XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 3 KHỐI HINO WU
XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 3 KHỐI HINO WU
Xe cứu hỏa 6 khối hino FG 5m3 nước 1m3 bọt foam
Xe cứu hỏa 6 khối hino FG 5m3 nước 1m3 bọt foam
XE CHỮA CHÁY DONGFENG 6 KHỐI
XE CHỮA CHÁY DONGFENG 6 KHỐI

XE HÚT CHẤT THẢI

Xe hút chất thải Faw nhập khẩu nguyên chiếc, dung tích bồn 5 khối
Xe hút chất thải Faw nhập khẩu nguyên chiếc, dung...
XE HÚT CHẤT THẢI DONGFENG 10 KHỐI NHẬP KHẨU
XE HÚT CHẤT THẢI DONGFENG 10 KHỐI NHẬP KHẨU
XE HÚT BỂ PHỐT 5 KHỐI HINO
XE HÚT BỂ PHỐT 5 KHỐI HINO
XE HÚT BỂ PHỐT 4 KHỐI THACO OLIN 500B
XE HÚT BỂ PHỐT 4 KHỐI THACO OLIN 500B

XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

XE PHUN NƯỚC 9 KHỐI HINO FG
XE PHUN NƯỚC 9 KHỐI HINO FG
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 9 KHỐI DONGFENG EURO 5
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 9 KHỐI DONGFENG EURO 5
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 9 KHỐI ISUZU
XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 9 KHỐI ISUZU
XE TÉC NƯỚC 6 KHỐI HYUNDAI HD72
XE TÉC NƯỚC 6 KHỐI HYUNDAI HD72

XE CUỐN ÉP RÁC

XE CUỐN ÉP RẤC HINO FM 22 KHỐI
XE CUỐN ÉP RẤC HINO FM 22 KHỐI
XE CUỐN ÉP RÁC 9M3 HINO
XE CUỐN ÉP RÁC 9M3 HINO
XE CUỐN ÉP RÁC DONGFENG 6 KHỐI NHẬP KHẨU
XE CUỐN ÉP RÁC DONGFENG 6 KHỐI NHẬP KHẨU
XE CUỐN ÉP RÁC 9 KHỐI THACO OLLIN 700B
XE CUỐN ÉP RÁC 9 KHỐI THACO OLLIN 700B

PHỤ TÙNG XE CHUYÊN DÙNG

bép phun phía trước của xe phun nước
bép phun phía trước của xe phun nước
Bơm hút chân không vòng dầu xe hút chất thải
Bơm hút chân không vòng dầu xe hút chất thải
BƠM DẦU XE TÉC
BƠM DẦU XE TÉC
BƠM NƯỚC XE TÉC
BƠM NƯỚC XE TÉC

XE HÚT BỤI QUÉT ĐƯỜNG

xe quet hut 5 khôi isuzu
xe quet hut 5 khôi isuzu
XE HÚT BỤI QUÉT ĐƯỜNG 5 KHỐI ISUZU
XE HÚT BỤI QUÉT ĐƯỜNG 5 KHỐI ISUZU
XE QUÉT RÁC DONGFENG 4-5 KHỐI
XE QUÉT RÁC DONGFENG 4-5 KHỐI