XE CỨU HỎA

XE CHUYÊN DỤNG

thông tin liên hệ
Nguyễn Dương
- 0906219539

XE CHỞ XĂNG DẦU

XE XI TÉC CHỞ XĂNG 22 KHỐI HYUNDAI HD320
XE XI TÉC CHỞ XĂNG 22 KHỐI HYUNDAI HD320
XE CHỞ XĂNG DẦU  HINO WU342L
XE CHỞ XĂNG DẦU HINO WU342L
Xe chở xăng dầu Dongfeng 21 khối
Xe chở xăng dầu Dongfeng 21 khối