XE CỨU HỎA

XE CHUYÊN DỤNG

thông tin liên hệ
Trần Lưu
TP.Kinh doanh
0982 034 992 - 0921 992 991

XE HÚT BỤI QUÉT ĐƯỜNG

XE QUÉT RÁC DONGFENG 4-5 KHỐI
XE QUÉT RÁC DONGFENG 4-5 KHỐI
Xe quét đường hút bụi 6 khối fg
Xe quét đường hút bụi 6 khối fg
Xe hút bụi quét đường 5 khối
Xe hút bụi quét đường 5 khối
XE QUÉT RÁC DONGFENG 9 KHỐI
XE QUÉT RÁC DONGFENG 9 KHỐI
XE QUÉT ĐƯỜNG HÚT BỤI ISUZU 5 M3
XE QUÉT ĐƯỜNG HÚT BỤI ISUZU 5 M3
Xe quét đường hút bụi 3 khối Hino
Xe quét đường hút bụi 3 khối Hino