XE CỨU HỎA

XE CHUYÊN DỤNG

thông tin liên hệ
Nguyễn Dương
- 0906219539

XE HÚT BỤI QUÉT ĐƯỜNG

XE QUÉT RÁC DONGFENG 9 KHỐI
XE QUÉT RÁC DONGFENG 9 KHỐI
Xe quét đường hút bụi 6 khối fg
Xe quét đường hút bụi 6 khối fg
Xe hút bụi quét đường 5 khối
Xe hút bụi quét đường 5 khối
Xe quét đường hút bụi 3 khối Hino
Xe quét đường hút bụi 3 khối Hino
XE QUÉT ĐƯỜNG HÚT BỤI ISUZU 5 M3
XE QUÉT ĐƯỜNG HÚT BỤI ISUZU 5 M3
XE QUÉT RÁC DONGFENG 4-5 KHỐI
XE QUÉT RÁC DONGFENG 4-5 KHỐI