XE CỨU HỎA

XE CHUYÊN DỤNG

thông tin liên hệ
Trần Lưu
TP.Kinh doanh
0982 034 992 - 0921 992 991

PHỤ TÙNG XE CHUYÊN DÙNG

cóc xe tải chuyên dùng
cóc xe tải chuyên dùng
bơm nước xe phun nước rủa đường 60m3
bơm nước xe phun nước rủa đường 60m3
vòi phun áp lưc phía trước xe phun nước
vòi phun áp lưc phía trước xe phun nước
súng phun nước tưới cây
súng phun nước tưới cây
vòi phun nước rửa đường quay 360
vòi phun nước rửa đường quay 360
ống hút xe quét hút bụi đường
ống hút xe quét hút bụi đường
BƠM NƯỚC XE TÉC
BƠM NƯỚC XE TÉC
bơm xe xăng dầu 40 m3
bơm xe xăng dầu 40 m3
bép phun phía trước của xe phun nước
bép phun phía trước của xe phun nước
Bơm hút chân không vòng dầu xe hút chất thải
Bơm hút chân không vòng dầu xe hút chất thải
chổi xe quét hút bụi
chổi xe quét hút bụi
má phanh isuzu fvm
má phanh isuzu fvm