XE CỨU HỎA

XE CHUYÊN DỤNG

thông tin liên hệ
Trần Lưu
- 0982034992

Xe cứu hỏa

Xe cứu hỏa HINO FG
Xe cứu hỏa HINO FG
XE CHỮA CHÁY 4000L NƯỚC + 400L FOAM
XE CHỮA CHÁY 4000L NƯỚC + 400L FOAM
XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 3 KHỐI HINO WU
XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY 3 KHỐI HINO WU
Xe cứu hỏa 6 khối hino FG 5m3 nước 1m3 bọt foam
Xe cứu hỏa 6 khối hino FG 5m3 nước 1m3 bọt foam
XE CHỮA CHÁY DONGFENG 6 KHỐI
XE CHỮA CHÁY DONGFENG 6 KHỐI