XE CỨU HỎA

XE CHUYÊN DỤNG

thông tin liên hệ
Trần Lưu
- 0982034992

Xe cứu hỏa

XE CHỮA CHÁY 4000L NƯỚC + 400L FOAM
XE CHỮA CHÁY 4000L NƯỚC + 400L FOAM
Xe cứu hỏa HINO FG
Xe cứu hỏa HINO FG
Xe cứu hỏa Dongfeng 7 khối
Xe cứu hỏa Dongfeng 7 khối
Xe cứu hỏa HINO FC 5 khối
Xe cứu hỏa HINO FC 5 khối